Lemondás ​​Download

Online tartalom

A Denon nem vállal felelősséget az információ aktualitásáért, helyességéért, teljeségéért vagy minőségéért. A felelősség a Denon-nal szemben az ilyen információk illetve helytelen és nem teljes információk használatából származó károk esetében, megfelelő bizonyíték hiányában arra, hogy a Denon szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt volna el, az kizárt.

Az összes ajánlat nem kötelező érvényű.

Hivatkozások és linkek

Közvetlen vagy nem közvetlen, más oldalakhoz vezető linkek (hyiperlinkek) esetében, amelyek a Denon felelősségén kívülre esnek, nincs felelősség. Csak akkor lép hatályba, amennyiben a Denon ismeri a tartalmat és tehnikailag lehetséges valamint elvárható lenne, hogy megakadályozza illegális tartalmak használatát.

A Denon nyomatékosan kijelenti, hogy a linkelés idejében a linkelt oldalakon nem volt illegális tartalom. Ezeknek az oldalaknak a jelenlegi és jövőbeli tartal​mát a Denon nem befolyásolja. Nyomatékosan elhatárolódik minden tartalomtól, amely a linkelés után jelenik meg. Ez az összes oldalt illeti, beleértve a saját internet hivatkozásokat és referenciákat, valamint a Denon vendégkönyveibe való külföldi bejegyzéseket, fórumait és levelezési listáit. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakat, különösen az ezek használatából adódó károkért csak az ehhez kötődő oldal tulajdonosa felel, nem pedig az, akinek a weboldalán az adott linkek találhatóak.

Szerzői jogok és védjegyek

A Denon az összes weboldalon megjelenített grafika, hanganyag, videófelvétel és szöveg szerzői jogának a tulajdonosa és csak saját grafikát, hangfájlt, videófelvételt, illetve szöveget használ.

Minden interneten található ajánlat, esetleg harmadik fél által tiszteletbe vett márkák és védjegyek az alkalmazható védjegy törvény rendelkezései alatt és a bejegyzett tulajdonos tulajdoni joga alatt állnak.

A grafikák, audió dokumentumok, videók és szövegek, valamint más elektronikus vagy nyomtatott publikációk reprodukciója és használata a Denon engedélye nélkül tilos.

Adatvédelem

Amennyiben lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail cím, név, cím) beírására, ezek a felhasználó által önkéntes alapon vannak felvezetve. Az összes ajánlott szolgáltatás használata és fizetése - amennyiben ez tehnikailag lehetséges és ésszerű - személyes adat vagy a specifikációkban anonimizált adatok illetve álnév nélkül nem lehetséges. Impresszum vagy hasonló információk, mint cím, telefon és fax számok, e-mail címek használata harmadik felek által nem megengedett. Spam üzenetek küldői ellen a legális jogi lépések megtételének lehetősége fenntartva.

Jogi nyilatkozatok érvényessége

Ezt a nyilatkozatot az erre az oldalra utaló weboldal részének kell tekinteni. Amennyiben a nyilatkozat egyes részei vagy fogalmai nem legálisak, nem teljesek, a dokumentum fennmaradó részeinek tartalma érvénytelen.

Lemondás

Tartalom

A Denon fenntartja magának a jogot, hogy ne vállaljon felelősséget a szolgáltatott információk aktualtásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Bármily nemű szolgáltatott információ használatából adódó károkért való felelősségre vonás, beleértve ebbe a hiányos és helytelen információkat, el lesz vetve. Egyik ajánlat sem kötelező érvényű és az összes kötelezettség mentes. Egyik ajánlat sem ajánlat a törvény szempontjából és az információk bővíthetőek, megváltoztathatóak és részben vagy teljesen törölhetőek a Denon bármilyen fogyelmeztetése nélkül.

Utalások és linkek

A Denon, nem vállal felelősséget a webldalon található linkek alatt lévő tartalomért - egészen addig, amíg nem rendelkezik teljes információval illegális tartalomról és nem képes megelőzni ezeknek az oldalaknak a látogatását a felhasználók által. Továbbá a Denon nem felelős a felhasználók bejegyzéseiért a fórumokon, vendégkönyvekben vagy a levelezési listákban.

Szerzői jog

A Denon célja, hogy ne használjanak semmilyen jogvédett anyagot kiadványok esetében vagy, ha ez nem lehetséges, minden szerzői joggal védett anyag meg legyen jelölve. A szerzői jog bármilyen Denon által készített anyagra fenntartva. Az anyagok bármily nemű másolása vagy használata a szerző engedélye nélkül tilos.

Adatvédelem

Amennyiben lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail cím, név, cím) beírására, ezek a felhasználó által önkéntes alapon vannak bevezetve. Az összes ajánlott szolgáltatás használata és fizetése - amennyiben ez tehnikailag lehetséges és ésszerű - azemélyes adat vagy a specifikációkban anonimizált adatok illetve álnév nélkül nem lehetséges. Impresszum vagy hasonló információk, mint cím, telefon és fax számok, e-mail címek használata harmadik felek által nem megengedett. Spam üzenetek küldői ellen a legális jogi lépések megtételének lehetősége fenntartva.

Jogi nyilatkozatok érvényessége

Ezt a nyilatkozatot az erre az oldalra utaló weboldal részének kell tekinteni. Amennyiben a nyilatkozat egyes részei vagy fogalmai nem legálisak, nem teljesek, a dokumentum fennmaradó részeinek tartalma érvénytelen.